Vertrouwenscontactpersoon

Om de gedragscode van Carnavalsstichting de Heikrikkels omtrent het veiligstellen van een prettige fysieke en sociale omgeving zal er voor alle betrokkenen een gelegenheid moeten zijn om misstanden te melden.

Hiervoor heeft de carnavalsstichting een tweetal vertouwenscontactpersonen aangesteld.

Soms zijn er misstanden of situaties die je graag wil melden omdat deze in strijd zijn met de gedragscode maar waarbij het lastig is deze zelf rechtstreeks te melden bij de carnavalsstichting. Deze zaken mag je melden aan een vertrouwenscontactpersoon. Melden is een formeel proces maar houdt niet in dat na elke melding direct een onderzoek volgt. Wel krijgt elke melding een vervolg. Je mag daarbij alle onderwerpen die vallen onder grensoverschrijdend of ongewenst gedrag bespreken met de vertrouwenscontactpersoon. Het betekent dat een vertrouwenspersoon het verhaal van de melder aan hoort en kan helpen bij het bespreekbaar maken. De vertrouwenscontactpersoon ondersteund de melder dus bij het zoeken naar een passend vervolg maar is niet verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem.
Het bestuur van C.S. de Heikrikkels is ten alle tijde verantwoordelijk voor eventueel te nemen maatregelen.

De vertrouwenscontactpersonen voor C.S. de Heikrikkels en bijbehorende contactgegevens zijn:

Theo Raymakers
T: 06-30512752
E: vcp@heikrikkels.nl

Sheila Harmsen
T: 0622156371
E: vcp@heikrikkels.nl